Patientorganisation Webbadress E-post  
Barnlängtan - Riksförbundet för ofrivillig barnlöshet    
Barnplantorna - Riksförbundet för barn med cochlearimplantat och hörapparat    
Det nya livet - Riksförbundet för överviktsopererade    
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder  
Dyslexiförbundet, FMLS    
Ememtofobi, SME Sv mötesplats för emetofober  
FUB - Föreningen för unga och vuxna med utvecklingsstörning    
Funktionsrätt Sverige  
Förbundet Sveriges Dövblinda  
Förbundet Unga Rörelsehindrade    
Föreningen för de neurosedynskadade  
Föreningen för Hörselskadade, Döva, Barn och Familjer, FHDBF  
Föreningen för Kortväxta    
Föreningen Sympaticusopererade, FSO    
Handikappidrottens Samarbetsorganisation Malmö, HISO  
Hörselskadades riksförbund  
Intressegruppen för Assistansberättigade    
RFSL Regnbågen    
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB    
Riksförbundet för rörelsehindrade barn & ungdomar, RBU    
Riksförbundet HOBS  
Riksförbundet Vuxendöva i Sverige  
Riksföreningen Aktiva Synskadade  
Riksföreningen Grunden Sverige    
Riksföreningen JAG    
Stamningsförbundet    
Svenska Cri du Chat sällskapet    
Svenska Dysfagiförbundet  
Svenska Dyslexiföreningen    
Svenska Dövidrottsförbundet    
Sverigefinska Synskadadeförbundet, SFSF / Ruotsin suomenkielisten näkövammaisten liitto (RSNL)    
Sveriges Dövas Husvagnsklubb    
Sveriges Dövas Pensionärsförbund    
Sveriges Dövas Riksförbund, SDRF  
Sveriges Dövas Ungdomsförbund    
Sveriges Dövhistoriska Sällskap    
Synskadades Riksförbund, SRF  
Unga Hörselskadade