Patientorganisation Webbadress E-post  
Al-Anon    
Anonyma Alkoholister i Sverige, AA    
Bipolarna.se    
Föreningen För psykisk hälsa, MIND  
IBIS - Intresseföreningen för bipolär sjukdom Göteborg    
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH  
Riksförbundet Attention    
Riksförbundet Balans  
Riksförbundet för Social o Mental Hälsa, RSMH  
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES    
Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar, RMP    
SANE - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation    
Schizofreniförbundet    
SHEDO  
Svenska Cri du Chat sällskapet    
Svenska föreningen för psykisk hälsa  
Svenska OCD-förbundet, Ananke  
Svenska Ångestsyndromsällskapet    
Sveriges Fontänhus Riksförbund