Branschföreningar och organisationer i Sverige Webbadress E-post  
Optikerförbundet www.optikerforbundet.se rune@optikerforbundet.se  
Riksföreningen för ögonsjukvård https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Riksforeningen-for-ogonsjukvard/ susanne.albrecht@ltblekinge.se  
SPÖF - Sveriges Privata Ögonläkares Förening http://www.privateeye.se/ felix@ocura.se  
Svensk Optikerförening https://www.srat.se/Foreningar/Optiker/kontakta-foreningen2/ liz.berne@gmail.com  
Sveriges Ideella Ortoptistförening http://ortoptist.com/ ordforande@siof.se  
Sveriges Ögonläkarförening https://swedeye.org/ sten.kjellstrom@med.lu.se  
SÖF - Barnoftalmologiska klubben gerd.holmstrom@neuro.uu.se  
SÖF - Medicinska Retinaklubben http://www.medret.se/ sekreterare@medret.se  
SÖF - Rosengrenklubben, Svensk förening för vitreoretinal kirurgi https://www.swedeye.org/rosengren daniel.kjellgren@vll.se  
SÖF - Svensk Cornealkirurgisk Förening http://www.cornea.nu/ margareta.I.claesson@vgregion.se  
SÖF - Svensk elektrofysiologisk oftalmologisk förening anders.sjostrom@oft.gu.se  
SÖF - Svenska glaukomsällskapet (SGK) http://www.glaukomklubben.org/ christina.linden@umu.se  
SÖF - Ögonplastikklubben eva.dafgard-kopp@sll.se