Patienträttighetsveckan 2021 - Info om Gemensamma Patientnämnden Sörmland:

Inte alla regioner har en gemensam patientnämnd mellan kommuner och regionen, men det har Sörmland! presentationav Tomas Fors, ordf. Jan-2021

Publicerad: 2021-02-26

Levererad av:  

Patienträttighetsveckan 2021- Vårdpersnalens skydigheter:

Vad kan vårdpersonalen om vilken information som bör lämnas till patienter om deras möjligheter att lämna synpunkter på vården? Vårdförbundets ordf Sineva Ribeiro medverkade. Jan-2021

Publicerad: 2021-02-26

Levererad av:  

PATIENT ENGAGEMENT IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT:

Amid a steady stream of new medications, diagnostics and medical devices, global policy conversations about the value of health technology are more important than ever. Individual countries vary in their approach to health technology assessment. But one factor remains critical: patient engagement. No country or organisation can fully capture the value of new medications or medical devices without considering the end users. Patient input allows assessments to incorporate the lived experiences of people with the disease treated by the medication or device being evaluated. It allows patient advocates to advise health technology organisations about the symptoms that most impact quality of life. Patients? experiences can also guide health technology organisations in judging the effectiveness of new treatments using factors that matter to patients.

Publicerad: 2021-02-07

Levererad av:  

Vad är viktigt för mig? En rapport om patientens preferenser - en del av evidensbaserad medicin:

Detta är en rapport baserat på ett arbete som pågått under några års tid i ett samarbete mellan Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningen Rosa Gotland, Genia, Karolinska Universitetssjukhuset, Lungcancerföreningen, MagTarm förbundet, Neuroförbundet, Nätverket mot Gynekologisk cancer, Cancerföreningen PALEMA, Prostataförbundet, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Svenska Hjärntumörföreningen, Unga Reumatiker samt War on Cancer. Det är även en fortsättning på rapporten Livet däremellan - 14 idéförslag från cancerpatienter och deras närstående1 . Under arbetets gång har olika aspekter av ?vad som är viktigt för mig som person? lyfts fram. Från ett serviceorgan eller från hälso- och sjukvården förväntar man sig smidighet, ett holistiskt tänkande och ett strukturerat, flexibelt och transparant arbetssätt. När det handlar om livskvalitet är faktorer som att behålla min värdighet, kunna vara självständig, vara utan smärta och oro, kunna göra det som är viktigt för mig, och att få förverkliga mina drömmar, viktiga2 . Det framträdde som mer och mer tydligt att det handlar om den unika individens preferens och inte kollektivets tro om vad som är viktigt för många samt att ens preferenser ändras över tid.

Publicerad: 2021-02-07

Levererad av:  

Kloka listan 2020 - för patienter:

Kloka listan förklarar vad rekommenderade läkemedel är för de vanligaste sjukdomarna. Region Stockholm

Publicerad: 2020-12-26

Levererad av:  

Välkommen till Narkoswebben! Information om vad som händer före, under och efter narkos & operation:

Här kan barn och vuxna lära sig mer om vad som händer före, under och efter narkos och operation. Narkoswebben består av en Läs-del, samt en interaktiv Upplev-del. Läsdelen når du via länk nedan. Det interaktiva innehållet kommer du åt via länken med en dator (ej surfplatta eller mobiltelefon) och kräver att du installerar Flash. Häng med mig om du vill se på film, pyssla och måla, få svar på kluriga frågor, träffa Hilding Vilding och barn som har legat på sjukhus.

Publicerad: 2020-12-02

Levererad av:  

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Begreppssystem som stöd för kontinuitet i vården (ISO 13940:2015):

Syftet med denna Internationella Standard är att definiera de generiska begrepp som behövs för att uppnå kontinuitet inom hälso- och sjukvård. Vårdkontinuitet är en viktig aspekt av kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård, och semantisk interoperabilitet är ett grundläggande krav för vårdkontinuitet. De begrepp som behövs för dessa syften bör representera såväl innehåll som sammanhang för hälso- och sjukvårdstjänsterna. Hälso- och sjukvård tillhandahålls genom aktiviteter i hälso- och sjukvårdsprocesser och kliniska processer. Dessa typer av processer återspeglar samspelet mellan en patient och hälso- och sjukvårdsprofessionella aktörer. En klinisk process ger kontinuitet från patientens perspektiv. Svenska Institutet för Standarder, SiS 2016

Publicerad: 2020-11-25

Levererad av:  

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården:

En sammanställning av vetenskapliga utvärderingar av metoder som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet. Hälso- och sjukvården avgränsar ofta patientdelaktighet till medverkan i beslut om vård och behandling. I ett bredare perspektiv ingår även att patienten kan tillägna sig och tillämpa kunskap om symtom, sjukdom och behandling, men också att patienten kan förmedla kunskap och erfarenheter till personalen. I rapporten tillämpas ett brett perspektiv på delaktighet som omfattar metoder inom ramen för personcentrerad vård, delat beslutsfattande och stöd till egenvård. En viktig utgångspunkt är att formerna för delaktighet utgår från patientens villkor och preferenser, det vill säga är något självvalt. Rapport SBU 2017

Publicerad: 2020-11-23

Levererad av: