Podden Lika Värde av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM):

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Vårdpodden av Västra Götalandsregionen:

Kjell Foss från Västra Götalandsregionen (VGR) samtalar med nyckelpersoner inom organisationen om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Du kan läsa mer på vgregion.se/vardskiftet. Frågor, synpunkter och kommentarer kan du skicka in till vardskiftet@vgregion.se. Detta är en podcast från Västra Götalandsregionen.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

På djupet av Socialstyrelsen:

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om barns rättigheter, fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Region Skane - patienters egna berättelser:

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Västmanlands Viktigaste Podd! av Region västmanland:

Västmanlands Viktigaste Podd är en podcast som ges ut av Region Västmanland. Här hittar du spännande och fördjupande samtal om den verksamhet som bedrivs inom regionen; hälso- och sjukvård, kultur, regional utveckling, forskning och innovation mm.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av: