"En podd om cancer" av Lotten Blomqvist, Akademiska Sjukhuset:

En podcast om cancer: Jag heter Lotten Blomqvist och är programledare för En podd om cancer. Jag är sjuksköterska och har jobbat med cancerpatienter under många år. Du som lyssnar får uppleva olika livsöden, där fantastiska människor delar med sig av sin berättelse. Du som lever med cancer, som drabbad eller anhörig, får ta del av erfarenheter och kunskap som vi hoppas ska ge både stöd, tips och råd. Podden spelas in på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Allt om försäkringsmedicin av Centrum för psykiatriforskning:

Välkommen till "Allt om försäkringsmedicin" gjord av Kunskapsteamet i försäkringsmedicin på Centrum för psykiatriforskning. Här lyfter vi olika teman och frågeställningar inom det försäkringsmedicinska området. Försäkringsmedicin som kunskapsområde kombinerar de båda disciplinerna medicin och juridik. Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården, men kunskapsområdet omfattar alla former av försäkringar som har sin grund i sjukdom eller skada. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal inom psykiatrin i Stockholm har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Vi vill bidra till detta.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

BMA podden av Skånes universitetssjukhus:

Välkommen till BMA podden - en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Vi BMA arbetar som vårdens osynliga detektiver för att snabbt ställa rätt diagnos, vilket leder till korrekt behandling av patienterna. Vår podd är den första podden som riktar sig mot BMA. Mejla oss gärna med önskemål om ämnen till bmapodden@skane.se. Vi som står bakom podden är Sanela Halak, Nafisa Ahmed och Eva Fabricius, biomedicinska analytiker på Skånes universitetssjukhus.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Vårdpodden av Västra Götalandsregionen:

Kjell Foss från Västra Götalandsregionen (VGR) samtalar med nyckelpersoner inom organisationen om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Du kan läsa mer på vgregion.se/vardskiftet. Frågor, synpunkter och kommentarer kan du skicka in till vardskiftet@vgregion.se. Detta är en podcast från Västra Götalandsregionen.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Innovation av Vinnova :

Ett samtal om precisionsmedicin mellan Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och Anders Brinne, Vinnova. Vi möter också Maja Ödmann, mamma till Roy som har en ovanlig muskelsjukdom, och Anna Lindstrand, docent i klinisk genetik. Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

På djupet av Socialstyrelsen:

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om barns rättigheter, fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

FoU-podden av FoU Sörmland:

FoU-Podden är FoU i Sörmlands podcast. Podden tar upp ämnen som berör socialtjänstens område och närliggande hälso- och sjukvård, exempelvis områdena barn och unga, äldre, missbruk och beroende, digitalisering och tjänstedesign. Vissa ämnen arbetar FoUiS själva med, andra inte. Du hittar FoU-podden där poddar finns, bland annat på Spotify, Podcaster, Podcast player, iTunes, Acast, TuneIn, Stitcher, LISTENNOTES och PODCASTS.com. Podden leds av Lena Stenbrink, som är kommunikatör på FoU i Sörmland.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Region Skane - patienters egna berättelser:

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av:  

Västmanlands Viktigaste Podd! av Region västmanland:

Västmanlands Viktigaste Podd är en podcast som ges ut av Region Västmanland. Här hittar du spännande och fördjupande samtal om den verksamhet som bedrivs inom regionen; hälso- och sjukvård, kultur, regional utveckling, forskning och innovation mm.

Publicerad: 2020-12-18

Levererad av: