Organisation  
BLF - Barn som far illa
Norrländska Hjärtfonden 
Ögonfonden
Stiftelsen för Transplantations- och Cancerforskning
Gelinstiftelsen