Organisation  
Nätverket AMD
CarpaNet - Patientförening för personer med hormonproducerande tumör
Wolfram syndrom (DIDMOAD)
Wilsonföreningen Sverige
TSC Sverige (Tuberös Skleros Complex)