Andedräkten kan avslöja astma!:

10 procent av världens befolkning lider av astma. Men det är en svår sjukdom att diagnostisera och kan orsakas av många olika faktorer. Se filmen om Sven-Erik Dahlén och forskarna på KI och KS som letar biomarkörer för en enklare diagnostisering. Stiftelsen för Strategisk Forskning 2018

Publicerad: 2020-11-12

Levererad av:  

Idiopatisk lungfibros (IPF):

En filmserie om hur det är att leva med idiopatisk lungfibros (IPF) från ROCHE.

Publicerad: 2020-10-28

Levererad av: