Klimakteriebesvär ? Finns det behandling?:

Klimakteriebesvär med i första hand värmevallningar och svettningar drabbar de flesta kvinnor. Hormonbehandling är effektiv och blev mycket populär under 80- och 90-talet men hamnade strax efter millennieskiftet i vanrykte. Hur ser vetenskapen på detta idag? Får vi använda hormonbehandling och finns alternativa behandlingar? Föreläsare: Mats Hammar, överläkare och professor emeritus i obstetrik och gynekologi Film från Forskning i Framkant

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av:  

Prostatafilmen:

Prostatafilmen är ett resultat av samarbetet mellan LiU-projektet "'Det ständiga gisslet" med forskningsledaren Ericka Johnson och Stockholms Mansmottagning. Finansierat med stöd från Vetenskapsrådet och Linköpings universitet 207.

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av:  

Endometrios drabbar många kvinnor ? överläkare Robin Wilding berättar:

Mars månad är Endometriosmånaden världen över. Endometrios är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Riktigt svår mensvärk är det vanligaste symtomet men det finns hjälp att få. Lyssna på Robin Wilding ? överläkare som leder endometriosteamet på Kvinnokliniken i Falun ? har att säga! En film från Region Dalarna 2019

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av: