Patientorganisation Webbadress E-post  
FAMY, Familjär amyloidos med polyneuropei (FAP)    
Mag- och Tarmförbundet    
Svenska Celiakiförbundet    
Tarm-Uro- och stomiförbundet, ILCO