Patientorganisation Webbadress E-post  
Alfa1 - antitrypsin    
Apnéföreningen i Stockholm    
Cancerföreningen PALEMA emma.goksor@vgregion.se  
FH Sverige - familjär hyperkolesterolemi    
IPF - Sverige - Patientförening för lungfibros  
IPF Sverige - Idiopatisk lungfibros    
LAM Academy - Lymfangioleiomyomatos https://www.lamacademy.org/ anette.vonkoch@lamacademy.org  
Lungcancerföreningen Stödet    
PAH - pulmonell arteriell hypertension    
Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF  
Riksförbundet Hjärt-Lung    
Sarkoidosnätverket  
Viking - Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade https://www.hjart-lung.se/viking/ info@viking.hjart-lung.se