Patientorganisation Webbadress E-post  
1,6 & 2,6-miljonerklubben    
Alfa1 - antitrypsin    
Apnéföreningen i Stockholm    
FH Sverige - familjär hyperkolesterolemi    
Hjärtebarnsfonden    
IPF Sverige - Idiopatisk lungfibros    
Norrländska Hjärtfonden  www.hjartfonden.com info@hjartfonden.com  
PAH - pulmonell arteriell hypertension    
Patientföreningen mot Venös Trombolism    
Riksförbundet Hjärt-Lung    
Svenska Marfanföreningen    
Viking - Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade https://www.hjart-lung.se/viking/ info@viking.hjart-lung.se