Branschföreningar och organisationer i Sverige Webbadress E-post  
BLF - Svensk Barninfektionsförening https://inf.barnlakarforeningen.se/ percy.nilssonwimar@skane.se  
Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Intresseforeningen-for-infektionssjukskoterskor/ johanna.petersson@vgregion.se  
Riksförbundet för Podiatrisk Medicin http://podiatriskmedicin.wordpress.com/ daniel.lund@karolinska.se  
Stiftelsen Läkare Mot Aids Forskningsfond http://www.aidsfond.se/    
Svenska Infektionsläkarföreningen https://infektion.net/ lars-magnus.andersson@vgregion.se  
Sveriges Immunbristsjuksköterskors intresseförening https://www.sissi.nu/    
Sårsjuksköterskor i Sverige, SSIS https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sarsjukskoterskor-i-Sverige---SSiS/ s.dufva@telia.com