Branschföreningar och organisationer i Sverige Webbadress E-post  
BLF - Allmänpediatrik och Hälsovård www.barnlakarforeningen.se christer.hurve@gmail.com  
BLF - BLU Barnläkare under utbildning https://blu.barnlakarforeningen.se/ info@blu.to  
BLF - Global Barn- och Ungdomshälsa https://gbuh.barnlakarforeningen.se/ styrelsen.global@barnlakarforeningen.se  
BLF - Svensk förening för Ungdomsmedicin https://sffu.barnlakarforeningen.se/ mariann.grufman@vgregion.se%20  
BLFs utskott för Etik och Barnets rättigheter https://etik.barnlakarforeningen.se/ lisa.tornudd@regionostergotland.se  
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar http://fsum.nu/ lilo.lindquist@vgregion.se  
Ledarna - Kost & Näring www.kostochnaring.se http://aldreomsorg@kostochnaring.se/  
Psykologförbundet, Psykologer i Förskola och skola https://www.psykologforbundet.se/Psifos/ lena.svedjehed@psifos.se  
Psykologförbundet, Sveriges Geropsykologers Förening https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/nationella-foreningar/Geropsykologer/    
Riksföreningen för barnsjuksköterskor https://barnsjukskoterska.se/ ordf@barnsjukskoterska.com  
Riksföreningen för Sjuksköterskor inom äldre- och demensvård https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/riksforeningen-for-sjukskoterskor-inom-aldre-och-demensvard/ kristina.iritzhedberg@liber.se  
Riksföreningen för Skolsköterskor www.skolskoterskor.se    
Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sjukskoterskor-for-Palliativ-Omvardnad-SFPO maria.mjornberg@gmail.com  
Svensk förening för Palliativ medicin https://slf.se/svensk-forening-for-palliativ-medicin/ ordf@sfpm.se  
Svensk Geriatrisk förening https://slf.se/svensk-geriatrisk-forening/ carina.metzner@sll.se  
Svenska Barnläkarföreningen https://www.barnlakarforeningen.se/ ordf@barnlakarforeningen.se  
Sveriges Skolkuratorers Förening https://www.skolkurator.nu/ ordforande@skolkurator.nu  
Vårdföretagarna Almega, Bransch Individ och familj https://www.vardforetagarna.se/bransch-individ-och-familj/ ida.ingero@vardforetagarna.se  
Vårdföretagarna Almega, Bransch Personlig Assistans https://www.vardforetagarna.se/bransch-personlig-assistans/ ida.ingero@vardforetagarna.se  
Vårdföretagarna Almega, Bransch Äldreomsorg https://www.vardforetagarna.se/bransch-aldreomsorg/ anna.bergendal@vardforetagarna.se