Branschföreningar och organisationer i Sverige Webbadress E-post  
Fysioterapeuterna www.fysioterapeuterna.se stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se  
Kiropraktiska Föreningen i Sverige http://www.kiropraktiskaforeningen.se/ michael.matton.jernberg@kiropraktik.com  
Legitimerade Kriopraktorers Riksorganisation www.lkr.se fredrik.lange@lkr.se  
Medicinskt Ansvariga för Rehabilitering - MAS/MAR https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/RiksforeningenforMedicinsktAnsvarigaSjukskoterskor/    
Nätverket för Rehabiliteringssjuksköterskor https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/natverket-for-rehabiliteringssjukskoterskor/ rehabSSK15@gmail.com  
Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/RiksforeningenforMedicinsktAnsvarigaSjukskoterskor/ kerstin.carlsson@savsjo.se  
Svensk Foniatrisk Förening https://www.foniater.se/ malin.josefsson@med.lu.se  
Svensk Förening för Handrehabilitering www.shf.nu ordforande.sfh@gmail.com  
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin https://slf.se/sfrm/ kristian.borg@ki.se  
Svenska Naprapatförbundet www.naprapater.se kansli@naprapater.se  
Svenska Osteopatförbundet https://www.osteopatforbundet.se/ info@osteopatforbundet.se  
Sveriges Arbetsterapeuter www.arbetsterapeuterna.se ida.kahlin@arbetserapeuterna.se