Branschföreningar och organisationer i Sverige Webbadress E-post  
Psykologförbundet, Sveriges Neuropsykologers Förening https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/nationella-foreningar/Neuropsykologer/    
Svensk Foniatrisk Förening https://www.foniater.se/ malin.josefsson@med.lu.se  
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin http://www.hypertoni.org/ jonas.spaak@ds.se  
Svensk förening för Klinisk Neurofysiologi http://svenskneurofysiologi.se/ lars.hyllienmark@sll.se  
Svensk Förening för Kognitiv Medicin http://kognitivmedicin.se/ Anders.Wallin@neuro.gu.se  
Svensk Neurokirurgisk Sjuksköterskeförening https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/svensk-neurokirurgisk-sjukskoterskeforening/ amina.guenna-holmgren@sll.se  
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Barnneuropsykiatriska sektionen http://www.barnneuropsyk.net/ maibritt.giacobini@prima.se  
Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin https://www.slohm.org/ malin.nystrand@vgregion.se  
Svenska Neurologföreningen https://neurologforeningen.org/ shala.berntsson@neuro.uu.se  
Sveriges MS-sjuksköterskeförening lillemor.jansson@akademiska.se