Branschföreningar och organisationer i Sverige Webbadress E-post  
Astma-Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen, ASTA https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Astma-Allergi-och-KOLsjukskoterskeforeningen/ therese.sterner@med.lu.se  
BLF - Allergi och Lungmedicin https://aol.barnlakarforeningen.se/ emma.goksor@vgregion.se  
Svensk Lungmedicinsk förening https://slmf.se/# ordforande@slmf.se  
Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sveriges-Lungsjukskoterskors-Intresseforening/ maria.olin@sll.se