Branschföreningar och organisationer Internationellt Webbadress E-post  
Diabetes Advocacy Alliance    
EASD https://www.easd.org/ secretariat@easd.org  
Eur Soc of Endocrinology    
International Diabetes Federation