Patienträttighetsveckan 2021- Vårdpersnalens skydigheter:

Vad kan vårdpersonalen om vilken information som bör lämnas till patienter om deras möjligheter att lämna synpunkter på vården? Vårdförbundets ordf Sineva Ribeiro medverkade. Jan-2021

Publicerad: 2021-02-26

Levererad av:  

Nytt material om Nationella läkemedelslistan:

Den 1 maj 2021 närmar sig ? det vill säga det datum som lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. Samma datum sjösätts registret Nationella läkemedelslistan. Du har väl inte missat E-hälsomyndighetens senaste informationsmaterial om Nationella läkemedelslistan?

Publicerad: 2021-02-07

Levererad av:  

Vad är viktigt för mig? En rapport om patientens preferenser - en del av evidensbaserad medicin:

Detta är en rapport baserat på ett arbete som pågått under några års tid i ett samarbete mellan Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningen Rosa Gotland, Genia, Karolinska Universitetssjukhuset, Lungcancerföreningen, MagTarm förbundet, Neuroförbundet, Nätverket mot Gynekologisk cancer, Cancerföreningen PALEMA, Prostataförbundet, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Svenska Hjärntumörföreningen, Unga Reumatiker samt War on Cancer. Det är även en fortsättning på rapporten Livet däremellan - 14 idéförslag från cancerpatienter och deras närstående1 . Under arbetets gång har olika aspekter av ?vad som är viktigt för mig som person? lyfts fram. Från ett serviceorgan eller från hälso- och sjukvården förväntar man sig smidighet, ett holistiskt tänkande och ett strukturerat, flexibelt och transparant arbetssätt. När det handlar om livskvalitet är faktorer som att behålla min värdighet, kunna vara självständig, vara utan smärta och oro, kunna göra det som är viktigt för mig, och att få förverkliga mina drömmar, viktiga2 . Det framträdde som mer och mer tydligt att det handlar om den unika individens preferens och inte kollektivets tro om vad som är viktigt för många samt att ens preferenser ändras över tid.

Publicerad: 2021-02-07

Levererad av:  

Lisa Blohm: Varje signal om hotad öppenhet att prata är en varningssignal:

Det kommer oroväckande signaler från delar av sjukvården om att en tystnads­kultur växer sig starkare. Om rädsla att uttala sig öppet eller att figurera i sammanhang där det man säger kan tolkas som kritik mot den egna arbetsplatsen, mot chefer eller kanske mot den egna yrkeskåren. Artikel Dagens Medicin november 2020

Publicerad: 2020-11-25

Levererad av: