Vad är viktigt för mig? En rapport om patientens preferenser - en del av evidensbaserad medicin:

Detta är en rapport baserat på ett arbete som pågått under några års tid i ett samarbete mellan Blodcancerförbundet, Bröstcancerföreningen Rosa Gotland, Genia, Karolinska Universitetssjukhuset, Lungcancerföreningen, MagTarm förbundet, Neuroförbundet, Nätverket mot Gynekologisk cancer, Cancerföreningen PALEMA, Prostataförbundet, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Svenska Hjärntumörföreningen, Unga Reumatiker samt War on Cancer. Det är även en fortsättning på rapporten Livet däremellan - 14 idéförslag från cancerpatienter och deras närstående1 . Under arbetets gång har olika aspekter av ?vad som är viktigt för mig som person? lyfts fram. Från ett serviceorgan eller från hälso- och sjukvården förväntar man sig smidighet, ett holistiskt tänkande och ett strukturerat, flexibelt och transparant arbetssätt. När det handlar om livskvalitet är faktorer som att behålla min värdighet, kunna vara självständig, vara utan smärta och oro, kunna göra det som är viktigt för mig, och att få förverkliga mina drömmar, viktiga2 . Det framträdde som mer och mer tydligt att det handlar om den unika individens preferens och inte kollektivets tro om vad som är viktigt för många samt att ens preferenser ändras över tid.

Publicerad: 2021-02-07

Levererad av:  

För dig som patient - information om kvalitetsregister:

De Nationella Kvalitetsregistren utvecklar och säkrar vårdens kvalitet. Syftet är att bidra till löpande förbättringar, som gör vården ännu bättre för dig som är patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller i den kommunala hälso- och sjukvården. Registren gör det möjligt för att följa upp den vård som ges i hela landet. När många patienter deltar i ett kvalietsregister är det möjligt att jämföra resultat mellan olika vårdenheter i hela landet eller i en region. Personalen kan följa upp vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för till exempel en viss grupp patienter och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Finns även på lättläst svenska. Information från Nationella Kvalitetsregister

Publicerad: 2020-11-23

Levererad av: