Icke-kirurgisk behandling med laser i tandvården:

Laser är en ljuskälla som avger ljus med en enda våglängd. Lasrar med låg energi har föreslagits ge en antiinflammatorisk, smärtlindrande eller läkande effekt genom att starta fotokemiska processer i celler och vävnader. Fotodynamisk terapi (PDT) med laser anses ha en antibakteriell effekt. Behandlingsmetoder med dessa egenskaper och effekter är av stort intresse för tandvården. Rapport SBU 2018.

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av:  

Bindningsstyrka hos dentala universaladhesiv ? effekt av olika etsningstekniker:

För att fyllningsmaterial av komposit ska binda till tandens emalj och dentin (tandben) behövs ett mellanliggande skikt, ett så kallat adhesiv, som binder till både tanden och fyllningen. Olika typer av adhesivsystem har utvecklats över tid för att bilda starkare bindningar mellan tand och fyllningsmaterial samt för att minska antalet arbetsmoment som krävs för att göra en fyllning. Universaladhesiv tillhör den senaste generationen. Tillverkarna menar att dessa kan användas antingen efter etsning med fosforsyra som sedan sköljs bort (ets- och sköljteknik) eller som ett självetsande adhesivsystem. SBU 2018

Publicerad: 2020-11-22

Levererad av:  

Tandpriskollen:

Det är fri prissättning på tandvård. Tandpriskollen gör det enklare för dig som patient att jämföra priser mellan olika tandvårdsmottagningar. De priser som visas på Tandpriskollen baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterat till Försäkringskassan för utförd tandvård. Tandpriskollen drivs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Publicerad: 2020-10-30

Levererad av: