TRANSPLANTERADE PATIENTERS UPPLEVELSE AV VÄLMÅENDE OCH MENTAL HÄLSA EFTER TRANSPLANTATION -EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT:

Bakgrund: Patienter som väntar på en organtransplantation och som transplanteras har en lång och nära kontakt med sjuksköterskor och transplantationskoordinatorer. Svår sjukdom och väntan på ett nytt organ innebär en stor påfrestning och efter transplantationen väntar en livslång uppföljning och medicinering. De flesta studier visar att patienter får en bättre livskvalitet men vad det är som påverkar deras välmående finns inte lika väl undersökt.

Publicerad: 2021-01-31

Levererad av:  

Eurotransplant - fakta om organdonationer/transplantationer i Europa 2019:

Eurotransplant är en samordningsfunktion för organdonation/transplantationer inom Europa. Här finns fakta om vilka och hur många organ/vävnader som tranplanterats under 2019.

Publicerad: 2020-11-06

Levererad av:  

Managing uncertainty and expectations after heart transplantation. Enabling adaptation, self-efficacy and self-management:

En avhandling av Matilda Almgren oktober 2020, om att hantera livet efter en hjärttransplantation. Glädje, sorg, oro och trötthet - alla känslor på en gång! Avhandlingen är på engelska.

Publicerad: 2020-10-27

Levererad av: