NAD ? Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2020:

Jämförelser mellan de nordiska ländernas alkohol och droganvändning. Nordens Välfärdscenter 2020

Publicerad: 2020-12-02

Levererad av:  

Identifying use of alcohol and other substances during ­pregnancy ? A Nordic overview:

This report gives an overview of the use of alcohol, tobacco and other substances among pregnant women in the Nordic countries and describes the consequences of prenatal exposure for the foetus. The focus is on the pregnancy period and primarily on the use of alcohol and the consequences for the foetus of prenatal exposure. The report describes the situation in all Nordic countries, reviewing the national guidelines of alcohol use during pregnancy and the (screening) instruments used at the antenatal care to identify alcohol use among pregnant women. Furthermore, the aim is to describe the services available for pregnant women with alcohol dependence. The negative consequences of prenatal exposure to alcohol and/or other substances can be lifelong, and the exposed child may require support from a range of services, including health care, social care, and the education system. The increased service demands and productivity losses lead to staggering societal costs. Children with prenatal exposure to alcohol and/or other substances may also suffer from other caregiving adversities, such as neglect, parental substance misuse, and mental health issues. Nordens Välfärdscenter 2020

Publicerad: 2020-12-02

Levererad av:  

Alcohol consumption - Alkoholkonsumtion i ett internationellt perspektiv:

Alcohol consumption is defined as annual sales of pure alcohol in litres per person aged 15 years and older. Alcohol use is associated with numerous harmful health and social consequences, including an increased risk of a range of cancers, stroke and liver cirrhosis. Alcohol also contributes to death and disability through accidents and injuries, assault, violence, homicide and suicide. This indicator is measured in litres per capita (people aged 15 years and older). Men här finns också siffror och statistik kring andra missbruk, se mera på länken nedan från OECD.

Publicerad: 2020-12-01

Levererad av:  

Mental Health and Substance Use:

This is the second version (2016) of the mhGAP Intervention Guide (mhGAP-IG) for mental, neurological and substance use (MNS) disorders in non-specialist health settings. It is for use by doctors, nurses, other health workers as well as health planners and managers. The Intervention Guide presents the integrated management of priority MNS conditions using algorithms for clinical decision making. This update of the 2010 edition is based on new evidence as well as extensive feedback and recommendations from experts in all WHO regions who have used mhGAP-IG Version 1.0. The key updates include: content update in various sections based on new evidence; design changes for enhanced usability; a streamlined and simplified clinical assessment that includes an algorithm for follow-up; inclusion of two new modules - Essential Care and Practice that includes general guidelines and Implementation module to support the proposed interventions by necessary infrastructure and resources; and, revised modules for Psychoses, Child and Adolescent Mental and Behavioural Disorders and Disorders due to Substance Use. The mhGAP-IG Version 2.0 is a valuable tool to scale up services for people with MNS conditions and their families. WHO 2019

Publicerad: 2020-12-01

Levererad av:  

Kvalitetssäkring av HVB:

Vad är ett bra HVB-hem? Det är viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i Sverige hemmet ligger. Den här standarden ger dig som jobbar med kvalitet i HVB-verksamheter stöd och vägledning. Dessutom finns under länken från SiS, utbildningsfilmer att ta del av.

Publicerad: 2020-11-25

Levererad av:  

Screening och beteendeförändrande stödsamtal (counselling) för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion:

Det finns screeninginstrument som kan användas inom primärvård för att identifiera vuxna och ungdomar med ohälsosam alkoholkonsumtion. Tillförlitligheten är något högre för vuxna än för ungdomar. Det konstaterar SBU som granskat en amerikansk forskningsöversikt i ämnet. Översikten visar också att beteendeförändrande stödsamtal (counselling) har en viss effekt för personer med ohälsosam alkoholkonsumtion. Även här är tillförlitligheten högst för vuxna.

Publicerad: 2020-11-19

Levererad av:  

Effekt av öronakupunktur på avvänjning vid läkemedelsberoende:

Personer som utvecklat ett beroende av narkotikaklassade läkemedel behöver ofta behandling och stöd för att bryta sitt beroende. Öronakupunktur används som en kompletterande behandling för att lindra avvänjningssymtom och minska risken för återfall. Information från SBU 2020

Publicerad: 2020-11-19

Levererad av:  

Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning - En systematisk översikt:

SBU har systematiskt sökt, granskat och sammanställt forskningsresultat om samband i den allmänna befolkningen mellan att använda snus eller e-cigaretter och att röka tobak. Syftet har varit att ta fram ett aktuellt vetenskapligt kunskapsunderlag för två frågeställningar: - bland personer som inte röker tobak: sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att därefter börja röka tobak (påbörjad eller pågående användning av röktobak) - bland personer som röker tobak: sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att förändra sin tobaksrökning (rökstopp, ökning eller minskning). Information från SBU 2020

Publicerad: 2020-11-19

Levererad av:  

CAP (children are people too), ett program för barn som är anhöriga till missbrukare:

CAP (children are people too) är ett grupprogram som riktar sig till barn som lever i familjer där någon är beroende av alkohol eller droger. Programmet har utvecklats i USA. Ett par svenska program som utvecklats ut CAP är Ersta vändpunkten och Bojen. Information från SBU 2020

Publicerad: 2020-11-19

Levererad av:  

European Drug Report - Trends and Developments 2020:

European Drug Report 2020 COVID-19 - How is the COVID-19 pandemic affecting drug use, supply and services? Drug use and harms - What are the health costs of drug use in Europe today? Drug markets - What do the latest data tell us about drug production and trafficking trends? These and other questions are explored in the 2020 European Drug Report, our annual overview of the drug situation in Europe, launched on 22 September 2020. #GetTheFactsEDR2020

Publicerad: 2020-11-14

Levererad av:  

Europeisk narkotikarapport 2020:

Analysen i denna rapport bygger på de allra senaste tillgängliga uppgifterna från rutinövervakning och beskriver narkotikasituationen i Europa i slutet av 2019. Sedan dess har de europeiska länderna drabbats hårt av utbrottet och den snabba spridningen av pandemin med sjukdomen covid-19. Verkställandet av de nödvändiga folkhälsorestriktionerna för att bromsa virusets överföring har påverkat alla områden i livet, inräknat användningen av narkotika, narkotikamarknaderna och genomförandet av brottsbekämpande insatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser och sociala insatser mot narkotikafenomenet.

Publicerad: 2020-11-14

Levererad av: